Welkom bij Multiculturele Stichting

Ons Poppetje

De Stichting is in 2007 opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving. Eén van de hoofddoelen omvat de integratie van jongeren van alle bevolkingsgroepen.

Dit doen wij door het organiseren van uiteenlopende creatieve activiteiten op culturele, educatieve en maatschappelijke basis ter bevordering en ontwikkeling in onze multiculturele samenleving.

Ook houdt de stichting zich bezig met het ontdekken en stimuleren van opkomende jonge talenten op zowel muzikaal, creatief, als artistiek gebied.

Stichting Ons Poppetje geeft ook diverse voorlichtingen, trainingen en cursussen.

Met onze activiteiten richten wij ons op de dansende, spelende, contente, werkende, zingende en de lerende mens.

Ons motto is: Intenser samen te gaan werken met andere stichtingen en verenigingen. Alle nieuwe initiatieven, ideeën, samenwerkingsverbanden en mogelijkheden hieromtrent zijn van harte welkom.

Identiteit van Stichting Ons Poppetje.

Vertaling "ONS POPPETJE”:
Our little doll, (Engels) Nuestra Muñequita, (Spaans) Nos Popchi, (Papiaments), Oeng Poptjie, (Surinaams) Boneka Kita (Indonesich) Moennika, (Marokkaans) Bezim  Bebek; Bebeyim, (Turks), Nossa Boneca) (Portugees), Unsere Puppe (Duits). Notre Poupée (Frans).  La Nostra Bambola (Italiaans)   我们的娃娃 Wǒmen de wáwá (Chinees).

Het woord Poppetje staat voor ons symbool voor speelsheid, onschuld en roept een beeld op van vreugde en geborgenheid.
Kinderen uit alle culturen houden van poppen.  Een pop kan men altijd vertroetelen, koesteren en spelenderwijs opvoeden. Dit positieve gevoel draagt Multiculturele Stichting Ons Poppetje uit en is ook terug te vinden in ons logo en al onze activiteiten.

Stichting “Ons Poppetje” is een zelforganisatie, die ter bevordering en ontwikkeling op algemene culturele en educatieve basis actief is voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.


Doelstelling Stichting
Ons Poppetje
.

Het primaire doel van de stichting is het bevorderen van integratie middels cultuuruitingen uit diverse bevolkingsgroepen. Uitgangspunten hierbij zijn wederzijds begrip, emancipatie, respect en kennis van elkaars eigenheid en diversiteit.

Ons doel is door middel van culturele uitwisseling de integratie tussen verschillende etnische en religieuze groepen te bevorderen;

tevens om de autochtonen op een positieve wijze kennis te laten maken met de diversiteit in culturen, teneinde wederzijds begrip en acceptatie te ondervinden en alles wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.

Wat doen wij
Vijf dagen per week organiseren wij laagdrempelige activiteiten, hoofdzakelijk op creatief en recreatief vlak zoals tekenen, schilderen, handvaardigheid, (knutselen), muziek, zang, dans en vrije inloop. Periodiek gezamenlijk koken voor zowel kinderen als voor volwassenen.


Op deze manier kunnen vooral kinderen zich blijven ontwikkelen. Het is belangrijk dat de kinderen en hun ouders uit de Rompert en Hambaken in ‘s-Hertogenbosch meer gaan en durven te participeren in de Bossche samenleving.

Hoe werken wij
De stichting draait volledig op vrijwilligers. Voor specifieke activiteiten worden vakdocenten ingehuurd. De doelgroep heeft over het algemeen weinig financiële draagkracht en velen hebben direct en indirect te maken met schulden en schuldsanering.
Dit beperkt de ontwikkelingskansen van de kinderen. De eigen bijdrage van deelnemers is laag.


Menigmaal wordt er door de vingers gekeken bij kinderactiviteiten om kinderen niet teleur te stellen en bij de deur weg te sturen. Voor kinderen, die vaak nauwelijks uit de wijk / woonsituatie komen worden er creatieve en leerzame uitjes georganiseerd.

De stichting houdt zich ook bezig met het organiseren van zomeractiviteiten.

Inrichting van de nieuwe activiteitenruimte “Ons Poppetje”.
Onze nieuwe activiteitenruimte is huiselijk ingericht met een zichtbare
kindvriendelijke uitstraling. In alle rust
kunnen kinderen hier deelnemen aan verschillende activiteiten en bekend raken met verschillende materialen, zodat dit een stimulans is voor de verdere creatieve ontwikkeling. 

Onze visie is het bieden van een vertrouwde en veilige plek aan kinderen.  Ons Poppetje draagt professioneel en positief bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen.

 


Met mijn jaren lange ervaring als activiteitenontwikkelaar en pedagogisch medewerker, ben ik me ervan bewust dat ieder kind het recht heeft op geluk en zich spelenderwijs te kunnen ontwikkelen.

De stichting heeft dan ook als motto: “Kinderen stimuleren met elkaar te spelen, leren omgaan met normen en waarden, elkaars cultuur en gewoonten leren kennen, respecteren en waarderen.

Veiligheid en een vertrouwde omgeving.

Het streven van Ons Poppetje is het bieden van een veilige, huiselijke en een vertrouwde omgeving voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Wij vinden dat de ontwikkeling in de Nederlandse multiculturele samenleving heel belangrijk is voor het verder ontplooien van de kinderen richting toekomst. Vanuit dit standpunt hebben wij besloten over te gaan naar een groter pand.

Voorheen was Ons Poppetje gevestigd aan de Klokkenlaan nr. 272 in's-Hertogenbosch. In deze kleine activiteitenruimte hebben wij heel veel mooie herinneringen en mooie momenten
beleefd met de kinderen uit de Wijk Hambaken. Inmiddels zijn deze kinderen,  (ongeveer 13 jaar geleden) gegroeid tot volwassen jongens en meiden. Ik ben heel blij een bijdrage te mogen leveren aan hun groei en ontplooiing tot volwassenheid. Gebaseerd op mijn studie en mijn pedagogisch achtergrond vond ik het van essentieel belang om over te stappen naar een grotere en betere ruimte waardoor ook andere kinderen uitgenodigd kunnen worden om activiteiten te ondernemen en zich te ontwikkelen.

U bent bij ons altijd van harte welkom voor de gezelligheid, voor een praatje, een luisterend oor en ook voor informatie. Tevens kunt u ook onze kunstwerken komen bezichtigen.

Wij staan graag voor u klaar,  om u te woord te staan en  om al uw vragen te beantwoorden.

Wij zien u binnenkort graag tegemoet.

Van een kleine activiteitenruimte aan de Klokkenlaan naar een groter pand “Het NoorderKunstLicht”. 

Als medeoprichter van Multiculturele Stichting Ons Poppetje heeft Edwin Maria (Win Pol) dit prachtig schilderij gemaakt om op deze wijze mensen te prikkelen en motiveren om aan activiteiten deel te nemen. Wij van Stichting Ons Poppetje vinden het heel
belangrijk om de multiculturele samenleving hier in Nederland te blijven stimuleren. Met z'n allen zijn wij één en sterk.

Living Multi-Culti Together.


Informatie en adressering:

Stichting Ons Poppetje is gevestigd in het NoorderKunstLicht aan de Vijfde Rompert 35, Postcode 5233 EJ te
's-Hertogenbosch (voormalige
Nutsschool Noorderlicht.)

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Tijdens de schoolvakanties hebben wij aangepaste openingstijden.

In verband  met veiligheidsregels omtrent het corona virus, is Ons Poppetje tot nader bericht  gesloten voor activiteiten.

Contact:

Voor meer informatie: Elda Janzen 0613702434

Website: www.onspoppetje.nl

 E-mail: info@onspoppetje.nl / Stichting-ons-poppetje@live.nl

(Multiculturele Stichting Ons Poppetje)

KVK 17209572 

Bankrek.nr.: NL97 ABNA 0606736239